Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Εβδομαδιαίες Αστρολογικές Προβλέψεις
13 - 19 Μαρτίου 2017


Αυτή την εβδομάδα, μολονότι δεν θα μας λείψουν οι δυσκολίες, θα είμαστε αρκετά πιο ήρεμοι. 

Ο Ερμής περνάει στον Κριό και πριμοδοτεί τις γρήγορες αποφάσεις αλλά θα πρέπει να προσέχουμε μην το παρακάνουμε με την ταχύτητα και δεν διαγνώσουμε τους κινδύνους εκεί που υπάρχουν ή δεν «διαβάσουμε» ανάμεσα στις γραμμές. 

Ο υποκειμενισμός θα έχει τον πρώτο λόγο στο τέλος της εβδομάδας, με τη σύνοδο Ερμή – ανάδρομης Αφροδίτης στον Κριό, γεγονός που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τις σχέσεις μας και δη τις ερωτικές, αν δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας.


Σμάρω Σωτηράκη