Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Εβδομαδιαίες Αστρολογικές Προβλέψεις
12 - 18 Σεπτεμβριου 2016

Έκλειψη Παρασκιάς της Σελήνης
στον Άξονα Παρθένου - Ιχθύων


Αυτή η εβδομάδα στιγματίζεται από την έκλειψη της Σελήνης στον άξονα Παρθένου – Ιχθύων και με όψη ταυ τετραγώνου των Φώτων (Ηλίου – Σελήνης) και του Άρη. 
Οι εντάσεις, τα προβλήματα, οι παρεξηγήσεις, οι συναισθηματικές υπερχειλίσεις, θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. 

Επειδή τα πάντα είναι θέμα διαχείρισης, κερδισμένοι θα είμαστε μόνο αν δεν αφήνουμε το συναίσθημα να μας κατακλύζει και να καταλύει τη λογική μας, αν προσέχουμε τι λέμε και σε ποιον, αν προσπαθήσουμε να μην είμαστε εριστικοί. 

Να θυμάστε ότι η έκλειψη σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες όψεις, μας εξωθεί στο να απαλλαγούμε από τις εξαρτήσεις μας και να είμαστε έτοιμοι για αλλαγές.


Σμάρω Σωτηράκη